Uus MAN mootorite liin tehnika jaoks

12.11.2017

Bauma 2016 näitusel Münchenis esitas ettevõte MAN kaheteistkümnesilindrilise mootori D2862 LE13x ja kuuesilindrilise D3876 LE12x - kaks uut agregaati viimaste MAN mootorite põlvkondade põhjal väljatöötatud parendatud tööiseloomustustega. Tulemusena tekkis tooteliin võimsuse ulatusega alates 294-816 kW ja töömahuga 12,4, 15,2 ja 24,2 liitrit, kasutamiseks raskel ehitustehnikal.

D3876 LE12x üheks eripäraks on Common Rail sissepritsimise süsteem, maksimaalse sissepritserõhuga 2500 baari, mis ei sõltu mootori koormusest ja pööramise sagedusest. Kombinatsioonis muutuva geomeetriaga turbotäitepumbaga tagab selline süsteem mootori optimaalsed dünaamilised omadused. Sissepritse kõrge rõhk põhjustab erakordselt tõhusa kütusekulu ja vähendab heitmeid ilma iseloomustuste halvendamiseta. "Me oleme väga rahul katsete tulemustega kütusekulu ja tulemuslikkuse näitajate vaatenurgast. Esimesed ulatuslikud käituskatsed teetuse tingimustes kinnitasid neid eeldusi,"- teatas Jürgen Haberland, "Off-Road" suuna juht MAN mootorite üksuses.

Kuuesilindriline ridamootor D3876 LE12x tagab pöördemomendi "platoo" võimalikke näitajate laiuse diapasoonis 1050 kuni 1450 p/min maksimaalse pöördemomendiga 2700 kuni 3000 Nm. See tagab piisava ülelaadimise rõhu ja dünaamika nii madalatel mootori pööretel, kui ka tõhusas kiiruste diapasoonis selliste sõidukite jaoks nagu rataslaadurid, ekskavaatorid ja autokraanad. Kui rakendamistingimused nõuavad suuremat võimsust, annab kaheteistsilindriline mootor D2862 LE13x V ülelaadimise rõhu regulaatoriga maksimaalse pöördemomendi 5000 Nm, tingimusel 1300 p/min. Ilma heitgaaside taasringlust mootori soojusväljastus langeb, mis võimaldas vähendada radiaatori suuruse.

Kõik agregaadid on välja töötatud vastavalt kehtivatele USA keskkonnastandartidele  “Tier 4 final/CARB” ja keskkonnstandardile "EL aste IV". Heitgaaside neutraliseerimise moodulsüsteemi kasutamine tagab kogu mootorite liini optimaalse vastavuse tulevasele standardile "EL aste V" ilma sekkumiseta baastehnoloogiasse.

MAN toodete vastavus kehtivatele ja kehtestamiseks planeeritavatele keskkonnastandartidele on tingitud aastatepikkusest töökogemusest ja tööstuslike mootorite ulatuslikust tootmisest. Ettevõte rakendab heitgaaside neutraliseerimise süsteeme omaenda veoautodel. Tänu rikkale kogemusele töötas MAN välja mootorite spektri ehitustehnika jaoks ilma konstruktsiooni liigse keerustamiseta. Need tooted vastavad keskkonnastandartidele ja turu nõuetele. "Katalüüsmuundur SCR ja optimeeritud põlemine, samuti MAN mootorite heitgaaside taasringluse sisemine süsteem tagavad vastavuse standartidele "US EPA Tier 4 final" ja "EL tase IV". Suhteliselt kohmakat diisli tahmafiltrit ja oksüdeerumise neutraliseerijat ei ole enam vaja, samuti vähenevad nendega seotud kulud"- selgitas Haberland. Nüüd tehnika tootjatel ei ole vaja muuta soojusvahetuse süsteemi, mehaanilist osa ja elektroonilist juhtimist tõhusaks üleminekuks "ELi aste V" keskkonnastandardile. Baasmootor jääb muutumatuks ja välja arvatud katalüüsmuundur SCR ja diisli tahmafilter, MAN lihtsalt viib sisse muudatused juhtploki töösse.

Selleks et vastata aastast 2019 kehtestatava standardiga "EL tase V" määratud osakeste piirkontsentratsioonile, kasutas ettevõte MAN kompaktse heitgaaside neutraliseerimise moodulsüsteemi (AGN). "Me oleme otsustanud paigutada tahmafiltri ja SCR süsteemi teineteisest eraldi, suurema paindlikkuse jaoks. Erinevalt kohmakatest integreeritud süsteemidest annab see meie klientidele suurema paindlikkuse rasketes monteerimise tingimustes ja piiratud ruumalas,"- märgib Haberland. Lisaks sellele, diisli tahmafiltri saab sõidukilt lihtsalt eemaldada ja paigaldada sarnase seadme agregaadi elutsükli pikendamiseks, olukordades, mil tehnikat kasutatakse riikides leebema seadusandlusega.

AGN süsteemi modulaarne olemus ja vastastikune asendatavus võimaldab kohandada seda kasutamiseks mootorite D26, D28 ja D38 erinevates seeriates. Süsteemi variante seeriate suurema koguse jaoks saab luua lihtsate konstrueerimislahenduste arvelt, näiteks SCR katalüüsmuunduri pikendamine või kahe süsteemi paralleelne sisselülitamine.

Moodulkomplektid AGN äratasid huvi mitte ainult tehnika tootjates - lõppkliendid samuti hindavad komponentide vähenõudlikkust hoolduse käigus. Väävliühendite mõju vastu stabiilsed SCR katalüüsmuundurid vanaadiumi põhjal sobivad kasutajatele diislikütuse madala kvaliteediga riikides.

Mis puudutab tahkeid osakesi diisli heitgaasides, siis parendatud kütuse põletamine mootori sees, tahmafiltrite suuruste pädev valik ja nende eriline geomeetria juba praegu tagavad tahkete osakeste parendatud eraldamist ja pikaajalisi hooldusvahemikke. Hooldamisel on vaja täita mõned lihtsad toimingud, mis ei nõua palju aega ega spetsiaalseid tööriistu.

Arve number